fredag 10 april 2009

Hur beroende av bacon är jag?

Tog testet hur beroende av bacon är jag och fick detta resultat:

Are you addicted to bacon?

Created by Recipe Star


Tryck på bilden för att göra testet du också.

Inga kommentarer: